।। ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ।।

ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਅੰਦਰ ਖ਼ਵਾਬ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਪੇਂਦੀ ਤੇਰੀ। ਸੁੰਞੀ ਬਨ ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ ਸਾਈਆਂ, ਚੋਰ…

ਆ ਸਜਣ ਗਲ ਲੱਗ ਅਸਾਡੇ

ਆ ਸਜਣ ਗਲ ਲੱਗ ਅਸਾਡੇ ਕੇਹਾ ਝੇੜਾ ਲਇਓ ਈ ? ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਡਿਠਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਹੁ ਪਾਇਓ ਈ। ਕੁੰਨ ਬਾਜ਼ਯਾਨੀ ਸ਼ਮਸ ਬੋਲੇ ਉਲਟਾ ਕਰ…

।। ਅਬ ਕਿਉਂ ਸਾਜਨ ਚਿਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ।।

ਅਬ ਕਿਉਂ ਸਾਜਨ ਚਿਰ ਲਾਇਓ ਰੇ । ਟੇਕ । ਐਸੀ ਮਨ ਮੇਂ ਆਈ ਕਾ , ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਵੰਝਾਇਓ ਰੇ । ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋ ਆਗ…

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਨੀ ਵਧਾਈ

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਨੀ ਵਧਾਈ ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਣੀ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਬਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮਾਹੀ। ਟੇਕ।   ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਂਝਾ…

ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ – ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ

ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ – ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ। ਨਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਵੈਦ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਨਾ ਮੈਂ…

ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ – ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਮੱਤੀਂ ਦਿੰਦੇ

  ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ – ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਮੱਤੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਧਰਮ ਸ਼ਾਲਾ ਧੜਵਈ ਰਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ -ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ। ਵਿਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੁੱਸਤੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਅਲੱਗ।…

ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ – ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ

ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੀ, ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੀ, ਸੱਚ…

ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ

  ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਕਰ…

ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ

ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿਚ…
website designer near me Ghaziabad website designing company in Ghaziabad website designer near me website developer near me website design Ghaziabad website maintenance company in delhi Website Development Company Ghaziabad website maintenance services in delhi