ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ

ਕੋਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ

ਕਰ ਲੈ ਕਬੂਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਤੋੜ ਦੇ,  ਨਹੀਂਓਂ ਮਿਟਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ।

 

ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਖਤ ਪੈਗ਼ਾਮ ਬਣਦਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਬਣਦਾ

ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇਰਾ।

 ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ।

 

ਸਾਡੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਸ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇ

ਆਖਰੀ ਸਾਵੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਲੀਂ ਨਾਂ ਤੇਰਾ।

ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ।

 

ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਜਗ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਪੂਜਾਂ ਨਾਂ ਤੇਰਾ।

ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ।

ਕਰ ਲੈ ਕਬੂਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਤੋੜ ਦੇ,  ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ।

ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *