ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 10

 

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 10

ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਲ

ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖਦਾ।

 

ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵਫਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ ਐ

ਨਾ ਵਫਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿੱਲਦੀ ਐ

ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਫਾ।

 

ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ

ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਨਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਉਸਨੇ

ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ

ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ

ਬੀਮਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ

ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

 

ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ

ਪਰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

 

ਦੁਨੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *