ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ – 20/ Famous Punjabi Akhaan – 20

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ – 20/ Famous Punjabi Akhaan – 20 1. ਦੇਸੀ ਟੱਟੂ, ਖੁਗਸਾਨੀ ਦੁਲੱਤੇ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ) – ਜਦੋਂ…

ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – 4/ Akhaan Ate Ohna Di Warton -4

ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – 4 1. ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ (ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ…
website designer near me Ghaziabad website designing company in Ghaziabad website designer near me website developer near me website design Ghaziabad website maintenance company in delhi Website Development Company Ghaziabad website maintenance services in delhi