ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 12

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 12

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਇੱਜਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ  ਤਾਂ ਇੱਜਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ।

 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ

ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।

 

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ

ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ਵਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਏ

ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

 

ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ

ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ

ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਤਨਾਕ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *