ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ – ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ :

ਕਰੀਬ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 56 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ 4 ਗ੍ਰਾਮ,  ਫੈਟ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਯਰਨ, ਫਾਈਬਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ :

  • ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
  • ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
  • ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
  • ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸ਼ਮਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
  • ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਫ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਸ (Sauce) ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ : ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਤਲਣ ਤੋੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *