ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 18

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣੇ।

 

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

 

ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ

ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ।

 

ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਖੋਹ ਲਈ ਆ

ਐਂਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏ।

 

ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ।

 

ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ

ਅਕਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

 

ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ।

 

ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ

ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

 

ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ

ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ।

 

ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੀ

ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਇੱਜਤ ਲੋਕ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ

ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਜ਼

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *