ਹੱਸਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ… ਵਾਹ !

ਹੱਸਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ… ਵਾਹ !

ਇਕ ਸਨਕੀ ਨੇਤਾ :

ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ‘ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ’ ਸਨਕੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

17 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦੀ ਸਨਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ !

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *