ਬੈਂਗਣ/ Brinjal ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਬੈਂਗਣ/ Brinjal ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਬੈਂਗਣ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ :

ਬੈਂਗਣ ਵਿਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

100 ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਂਗਣ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 4 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਈਬਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ 1.4 ਗ੍ਰਾਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ :

  • ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
  • ਸੋਡੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਵਿਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
  • ਐੱਮਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ :

ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਭਰਥਾ (ਭੜਥਾ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

 

ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *