ਟਮਾਟਰ – ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

 

ਟਮਾਟਰ – ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੇ। ਇਸਦੇ ਕੀ – ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • 100 ਗ੍ਰਾਮ ਟਮਾਟਰ ਵਿਚ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਟਮਾਟਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇਵਣ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
 • ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

 • ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗਰੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *