ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

 

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ

ਦੇ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ।

 

ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਝਿਆ

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਖ਼ਬਰੇ ਹੈ ਲੱਭਿਆ

ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਹੰਜੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਗਿਆ

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ…..

 

ਇੰਝ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਂਵਦੇ

ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ

ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਉਹ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਗਿਆ।

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ…..

 

ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਹਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ

ਜੇਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ , ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੱਸਣਾ

ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਪਾ ਗਿਆ।

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ…..

 

ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕੀ ਰਕੀਬ ਨੇ

ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਇਏ ਸੱਜਣ, ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ

ਸਾਹਵਾਂ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ , ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ।

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ

ਦੇ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਗਿਆ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ।

 

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ।

ਹਿਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *