ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ

 

ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ

ਕਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ

ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਨੇ।

 

ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਪੋਸ਼ਕਾਂ, ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ

ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰ ਵਤਨ ਦੀ ਇੱਕਠੀ, ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ

ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਕਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ…..

 

ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ, ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਏ

ਕਰਦੇ ਸੱਭ ਕਾਲੇ ਧੰਧੇ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਾ ਆਂਦੀ ਵੇ

ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ।

ਕਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ…..

 

ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬਣਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਗਾਂਧੀ

ਸੱਭਨਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਸੋਹੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਦੀ

“ਪ੍ਰੇਮ” ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭੌਰੇ ਨੇ।

ਕਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ

ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਨੇ।

ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਨੇ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *