ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ/ kitthon bhulde ne

ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ/ kitthon bhulde ne

ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 

ਯਾਰ ਬੇਲੀ

ਉਹ ਪੂਰਣੀਆਂ

ਗਲੀਆਂ

ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 

ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ

ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ

 

ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਭੈਣ – ਭਰਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ

ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੜਕਾਂ ਖਾਦੀਆਂ

ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ।

 

ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ।

 

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ

ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਪਰ ਨਹੀਂ

ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ

ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ

ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ

ਤੇ ਐਂਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿ

ਆਰਪਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤੇ

ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ

ਭੈਣ – ਭਰਾ, ਯਾਰ – ਬੇਲੀ 

ਸੱਭ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ।

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *