ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ

ਇੱਕੋ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ

ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ

ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ

ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ

ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ

ਇਕ ਇਕਰਾਰ ਵਾਸਤੇ

ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ।

ਸੱਭ ਕਰਨਾ, ਸੱਭ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਸੱਭ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ

ਸਲਾਹਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ

ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ

ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ

ਤੇਰੇ ਸਜਾਏ ਖਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ

ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ

ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣਾ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ

ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਸਤੇ

ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

‘ਅਲਫਾਜ਼’ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ

ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਹੋਂਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਲਿਆਉਣਾ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ

ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਸਤੇ

ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *