ਇਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ

 

ਇਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ

ਮਾਂ, ਏ ਮਾਂ

ਇਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

ਹੁਣ ਥੱਕਿਆ ਜੇਹਾ

ਲਗਦਾ ਮੈਂ

ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ

ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ

ਇਕ ਵਾਰੀ 

ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ

ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

 

ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ

ਫਿਰ ਤੋਂ

ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੇਰਾ

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਫਿਰ ਤੋਂ

ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਾਰ ਆ ਕੇ

ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ

ਇਕ ਬਾਰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

 

ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਪੁੱਤ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ

ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਜਾ ਆ ਕੇ

ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

 

ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ

ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚ

ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ

ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ

ਇੱਕ  ਵਾਰ

ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ

ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

 

ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ‘ਅਲਫਾਜ਼’

ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ

ਤੇ ਹੁਣ

ਸਦਾ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

 

ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ

ਇਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ

ਮਾਂ ਇਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾ ਆ ਕੇ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *