ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 7

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 7

ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ

ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਸੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।

 

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ

ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਕਿ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦੇਵੋ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *