ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ :

  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਫ਼ਰ (Zero) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਆਯਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਥੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਥੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਿਰਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *