ਹੋਂਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ

👇

ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ

ਹੋਂਸਲਾ ਛੱਡਦੇ

ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ

ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਛੱਡਦੇ

ਪਰ

ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੇ

ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ

ਹੱਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ

ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ

ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲ ਦੀਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ

ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣੀ

ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ

ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ…..

ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਕਿ

ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਈਦਾ

ਹੋ ਸੱਕਦਾ

ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਦੱਸ

ਦੇਵੇ

ਜੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਹੋਂਸਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਸੇ ਕਰਕੇ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ

ਤੇ

ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ।।।👍

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *