ਖਰਬੂਜਾ/ Muskmelon ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਖਰਬੂਜਾ/ Muskmelon ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਖਰਬੂਜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਰਬੂਜਾ/ Muskmelon ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ :

 • ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖਰਬੂਜੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 17 ਕੈਲੋਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਂ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੈਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ/ Heart Patient ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜੇ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਬੂਜਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਂ
 • ਖਰਬੂਜਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
 • 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਬਰਬੂਜੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ BP ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੁਰਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘C’ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੰਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਖਰਬੂਜਾ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
 • B ਕੰਪਲੈਕਸ‘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰਬੂਜਾ।
 • ਖਰਬੂਜੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬੂਜਾ/ Muskmelon ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *