ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ

 

ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਘਰ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ

ਰੱਖਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ।

 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸਜਾਏ ਨੇ

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ੋਂਕ ਭੈੜੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ

ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਝੂਟੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲਸ ਦੇ…..

 

ਦਾਤਣ ਨਿੰਮ ਫਲਾਹ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ

ਉੱਠਦੇ ਕੋਲਗੇਟਾਂ ਇਹ ਲੱਭਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ

ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਤ ਸੈਰਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੈਂਡੇ ਪੈਦਲ ਦੇ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ…..

 

ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਰਾਂ ਕੱਤਣਾ, ਬੁਣਨਾ, ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ,

ਕੱਢਣਾ, ਬੁਣਨਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ

ਗੁੰਨਿਆਂ ਆਟਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ

ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

 

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *