ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

 

ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ

ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖਾਦੇ ਨੇ

ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ

ਪਰ

ਆਦਤ ਜੇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ।

 

ਜ਼ਖਮਾਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ

ਠੀਕ ਜੇਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ

ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਤਾਂ

ਰਹਿੰਦੀ ਆ

ਤੇ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ

ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ।

ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *