ਬਾਰ – ਬਾਰ ਫੱਬਣਾ

ਬਾਰ – ਬਾਰ ਫੱਬਣਾ

ਤੇਰਾ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਫੱਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਬਾਰ – ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ ਵੀ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕ਼ਤਲ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਏ

ਨੈਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ

ਕੱਜਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

 

ਤੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਉੱਤੋਂ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਏ

ਤੇ ਗੜਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਏ

ਇਹ ਗੜਬਾ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਾਈ ਏ

ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਲ ਤੇਰੇ

ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਲਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ

ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

 

ਫੱਬਦੀ ਏ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ

ਨਵਾਂ – ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਦੁਖਾਉਂਦੀ ਏ

ਤੇਰਾ ਬਾਰ – ਬਾਰ, ਬਾਰ – ਬਾਰ

ਮੁੜ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦੀ ਏ

ਬੋਲਣਾ ਤੇਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ

ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ

ਰਾਜ ਚੁੱਪੀ ਦਾ

ਬਾਰ – ਬਾਰ, ਬਾਰ – ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ

‘ਅਲਫਾਜ਼’ ਸਮਝਾਏ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *