ਨਾ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਅੜੀਏ

 

ਨਾ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਅੜੀਏ

ਨਾ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਤੂੰ ਪਾ ਅੜੀਏ

ਨਾ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਅੜੀਏ।

 

ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸੱਪ ਖੜੱਪਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਢੰਗ ਚਲਾਇਆ ਏ

ਉਹਨੇ ਭੁਲਕੇ ਪਿਆਰ ਗਰੀਬਣ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ।

 

ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੜਿਆ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੁ ਨਿਕਲ ਗਿਆ

ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੀ ਨੀਂਦਰ ਨੈਣਾ ਦੀ, ਗ਼ਮ ਹਵਾਲੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ।

 

ਰੋਨੀਆਂ ਤੇ ਜੱਗ ਵੇਖੇ, ਗ਼ਮ ਹੱਸਣ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ

ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਨੱਸ ਮੈਂ, ਗ਼ਮ ਨੱਸਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।

 

ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ

ਉਹਨੇ ਭੁਲਕੇ ਪਿਆਰ ਗਰੀਬਣ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਯੂਰਪ ਜਾ ਪਾਇਆ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *