ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ

ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ

ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਰੋ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ

ਆਇਓ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

 

ਜਿੰਨਾ ਚੋਗਾ ਨਾਸੀਬੀ ਉੱਨੇ, ਉੱਨੇ ਚੁੱਗ ਲਏ ਨੇ

ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਗਏ ਨੇ

ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀਰੇ – ਮੋਤੀ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਾਰੋ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

 

ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ

ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸੇਜ ਸਦਾ, ਸਜਾਵਾਂਗਾ

ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਣਾ ਨੂੰ।

ਤੁਰ ਚਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਰੋ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

 

ਕਰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮਾਫ, ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ

ਮੁਕਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਖਲਵਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਰੋ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ

ਆਇਓ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *