ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 3

 

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 3

ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਏ।

 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਈ ਮਤਲਬੀ ਪਿਆਰ

ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ।

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ

ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ

ਕਿਉਂਕਿ

ਪੱਥਰ ਦਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ

ਹੁਣ ਰੌਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *