ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 23

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 23

ਚੰਗੇ ਆਫ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ

ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ।

 

ਮੋਬਾਇਲ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ

ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ

ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ।

 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।

 

ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ?

 

ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਕਰੋ

ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕਰੋ।

 

ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਸਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭੁਲ ਜਾਓ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *