ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 8

 

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 8

ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ

ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।

 

ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ

ਹੁਣ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ

ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

 

ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਜਤ ਕਰੇ।

 

ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਖ਼ਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

 

ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ

ਜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ।

 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਰ ਕੇ

ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.