ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ

 

ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਇਸ਼ਕ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਤੀ ਓਹਲਾ ਹੈ।

ਹਰ ਤਰਫ਼ ਦਿਸੇਂਦਾ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਫ਼ਿਕਰ ਪੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਬ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਉਧਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਝਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *