ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ

ਕਿਸੇ ਦਿਆਂ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਤੋਂ

ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਹੀ

ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ।

 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ

ਉਹ ਕੀ ਜਾਨਣ ਜੋ

ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ।

 

ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ

ਪਿਆਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ

ਪਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ।

 

ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਖ

ਨਾ ਕੋਈ

ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ

ਜਦੋਂ ਟੁਟੇਗਾ, ਇਹ ਤੜਫੇਗਾ।

ਫੇਰ ‘ਅਲਫਾਜ਼’ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਤੇਰੇ

ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ

ਤੈਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *