।। ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ।।

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ

ਹੋ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਅਰਮਾਨ ਗਏ

ਛੱਡ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਜਹਾਨ ਗਏ

ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ।

ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਦੂਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

 

ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ

ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਲੇ ਹੋਵਣ ਵਾਲੇ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਦੂਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆਉਣਾ….

 

ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਝੂਠੇ

ਹੱਥ ਕਿਸਮਤ ਖਾਲੀ ਠੂਠੇ

ਨਬਜ਼ ਰੁਕੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ

ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਦੂਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆਉਣਾ…..

 

ਨਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ

ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਕੋਈ

ਪਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ‘ਪਰਦੇਸੀ’ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ।

ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਦੂਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆਉਣਾ।

ਮੁੜ ਨਾ ਆਉਣਾ।

 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *