ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ

ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ

ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ।

 

ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਫੇਰ ਆਊਗੀ

ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ, ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ

ਜਾਣਾ ਏ ਸਭ ਨੇ, ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਕੇ।

ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਕੇ…..

 

ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇ ਲਈਆਂ ਨੇ

ਝੱਲਣੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵੇ

ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਖੇ, ਗ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਭੱਜ ਕੇ।

ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਸਾਨੂੰ  ਛੱਡਕੇ…..

 

ਮਹਿਕ ਤੇਰੇ ਰਸੂਕ ਦੀ, ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ

ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੱਗ ਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਏ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ

ਵਗਾ ਲਏ ਹੰਝੂ, ਨੈਣੋਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ।

ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਕੇ..

ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਕੇ….

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.