ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ

ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ

ਜੇ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਏ

ਤੇ ਬੁੱਝ

ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤਾਂਘ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ।

 

ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਦ

ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ

ਕੁੱਝ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਕਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗੀ

ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ।

 

ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ

ਜੱਦ ਚੁਪ ਚਾਪ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ

ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਲਗਦਾ

ਗੱਲ ‘ਅਲਫਾਜ਼’ ਦੀ

ਗੱਲ ਓਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.